In het geval van bezorgdheid of klachten over mogelijke schending van intellectuele eigendomsrechten, stuur ons dan een e-mail op server@acryliccolour.com, met specifieke vermelding van de rechten waarvan wordt beweerd dat ze worden geschonden en de beschuldigde producten.